انتخاب اسم برای پت اغلب یکی از چالشهای اولیه در به سرپرستی گرفتن یک حیوان خانگیست. برای انتخاب یک اسم مناسب میتوان به مواردی مثل جنسیت ، خصوصیات اخلاقی ، رنگ و … توجه کرد.

200 نام محبوب لاتین سال 2019 در زیر درج شده :

 1. Bella
 2. Charlie
 3. Luna
 4. Lucy
 5. Max
 6. Bailey
 7. Cooper
 8. Daisy
 9. Sadie
 10. Molly
 11. Buddy
 12. Lola
 13. Stella
 14. Tucker
 15. Bentley
 16. Zoey
 17. Harley
 18. Maggie
 19. Riley
 20. Bear
 21. Sophie
 22. Duke
 23. Jax
 24. Oliver
 25. Chloe
 26. Jack
 27. Penny
 28. Rocky
 29. Lily
 30. Milo
 31. Piper
 32. Toby
 33. Zeus
 34. Ellie
 35. Nala
 36. Roxy
 37. Winston
 38. Gracie
 39. Coco
 40. Murphy
 41. Dexter
 42. Teddy
 43. Ruby
 44. Diesel
 45. Rosie
 46. Marley
 47. Loki
 48. Scout
 49. Mia
 50. Leo
 51. Gus
 52. Abby
 53. Jake
 54. Finn
 55. Moose
 56. Ollie
 57. Koda
 58. Louie
 59. Hank
 60. Lilly
 61. Thor
 62. Pepper
 63. Gunner
 64. Willow
 65. Jackson
 66. Zoe
 67. Bandit
 68. Buster
 69. Blue
 70. Shadow
 71. Kona
 72. Baxter
 73. Dixie
 74. Henry
 75. Lexi
 76. Izzy
 77. Apollo
 78. Ginger
 79. Beau
 80. Layla
 81. Millie
 82. Gizmo
 83. Oscar
 84. Tank
 85. Bruno
 86. Jasper
 87. Lucky
 88. Dakota
 89. Ace
 90. Olive
 91. Brody
 92. Maverick
 93. Lulu
 94. Emma
 95. Oakley
 96. Sasha
 97. Belle
 98. Nova
 99. Athena
 100. Sammy
 101. Sam
 102. Copper
 103. Frankie
 104. Peanut
 105. Maya
 106. Winnie
 107. Remi
 108. Lady
 109. Boomer
 110. Bo
 111. Roxie
 112. Hazel
 113. Roscoe
 114. Annie
 115. Maddie
 116. Hunter
 117. Oreo
 118. Otis
 119. Ruger
 120. Rex
 121. Cali
 122. Ella
 123. Cash
 124. Cody
 125. Remy
 126. Callie
 127. Odin
 128. Chance
 129. Rocco
 130. Harper
 131. Tyson
 132. Ranger
 133. Luke
 134. Brutus
 135. Ziggy
 136. Bruce
 137. Honey
 138. Chewy
 139. George
 140. Wrigley
 141. Rusty
 142. Benny
 143. Phoebe
 144. Chase
 145. Princess
 146. Minnie
 147. Simba
 148. Brady
 149. Zeke
 150. Remington
 151. Paisley
 152. Shelby
 153. Holly
 154. Titan
 155. Leia
 156. Walter
 157. Samson
 158. Finley
 159. Ava
 160. Cookie
 161. Angel
 162. Mocha
 163. Archie
 164. Josie
 165. Rudy
 166. Benji
 167. Dozer
 168. Maximus
 169. Penelope
 170. Parker
 171. Joey
 172. Lincoln
 173. Romeo
 174. Ryder
 175. Kobe
 176. Aspen
 177. Mac
 178. Chief
 179. Missy
 180. Theo
 181. Chewie
 182. Axel
 183. Dallas
 184. Mila
 185. Bubba
 186. Xena
 187. Reese
 188. Chester
 189. Rufus
 190. Whiskey
 191. Macy
 192. King
 193. Watson
 194. Prince
 195. River
 196. Sunny
 197. Hudson
 198. Ivy
 199. Juno
 200. Kai
 
 
داشتن یک پلاک شناسایی و داشتن شماره سرپرست پت یکی از ملزومات است. پت پلاک خرسند است که بهترین پلاکها را با مناسب ترین قیمت عرضه میکند. همچنین میتوانید برای آویز کردن پلاکها بصورت دایم از گردنی های چرم طبیعی دست ساز پت پلاک تهیه و استفاده بفرمایید.